Webinar 28 januari 2021Wat motiveert de Havist om aangehaakt te blijven?

Op onze eerste oproep voor het HaCo-webinar van 28 januari a.s. van 14.30 – 16.30 uur met als kernthema “Wat motiveert de Havoleerling om aangehaakt te blijven?” hebben we al veel reacties en inschrijvingen ontvangen. Het webinar gaat dan ook definitief door, echter er is nog plek voor meer deelnemers, vandaar deze reminder!

Zoals geschreven het kernthema van dit webinar is wat motiveert de Havoleerling om aangehaakt te blijven  . . . 

 • In Corona-tijd / bij de online-les?
 • Na de lockdown?
 • In de schoolgemeenschap?

Het karakter van dit webinar is om vanuit gerichte input over motivatie, met elkaar uit te wisselen wat we al doen en nog verder kunnen doen voor en met de havoleerling.

Programma

14.30 – 15.00 uur

 • Inleiding door dr. Linda Odenthal, medeauteur van “Motivatie is een werkwoord” (CPS, 2018)
 • 2-3 korte praktijkvoorbeelden:
 • Cals College: Progressiegericht gesprek met leerlingen in H5

Motivatie treedt op als er autonomie ervaren wordt. Een manier om een leerling autonoom te maken is door een progressiegericht gesprek aan te gaan, waarbij de leerling aan het denken wordt gezet. Deze manier van coachen is door ons vertaald naar het onderwijs en gekoppeld aan de motivatietheorie van Ryan & Deci. Wij delen graag wat dit inhoudt en hoe dit in gesprekken met een individuele leerling of met een klein groepje leerlingen aan bod kan komen.

 • Martinus College: Didactische aanpak rondom gerichte herhaling van eerder behandelde lesstof voor Havoleerlingen.
  • Hoe structureer je dat in de eigen les? Hoe stem je dat af in het Havo-team? Hierbij komen ook de rol van de mentor/leercoach en het flexrooster aan bod.

15.10 – 16.05 uur

 • uitwisseling in kleine groepen (4-5 deelnemers)

16.05 – 16.30 uur

 • plenaire afsluiting met verzameling voorbeelden

Aanmelden kan tot 24 januari a.s. door een mail te sturen of reply op deze mail naar info@havistencompetent.nl, met uw naam, telefoonnummer en naam van de school.

Uiterlijk een dag voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link voor deelname.

PS: We zoeken nog een 3e praktijkvoorbeeld, “Hoe activeer je Havo-leerlingen in je onlineles?”, liefst van een docent op een HaCo-school. Ken jij iemand op je school die daar in max. 3-5 minuten wat over kan vertellen/laten zien, dan horen we dit graag voor 24 januari a.s.?

Heeft u interesse om deel te nemen? Dan ontvangen wij graag een mail van u met daarop uw naam, naam school, telefoonnummer en uw mailadres. Deze mail kunt u sturen naar info@havistencompetent.nl

Een dag voorafgaand ontvangt u dan een link voor deelname aan het webinar.

Nieuws

29/08/2022

Inhoud HaCo congres 29 september 2022

Lees meer
19/04/2022

Congres Havisten Competent 29 september 2022 Go HaCo – Belevend Praktisch Leren

Lees meer
28/01/2022

Magazine Sprekend Havo

Lees meer
20/06/2021

Terugblik webinar 28 januari 2021 Motivatie van de leerling in coronatijd

Lees meer
20/06/2021

Terugblik webinar 8 april 2021 Ervaringen in het VO en HBO

Lees meer
01/03/2021

Webinar 8 april 2021 – Hoe om te gaan met het ontwikkelen van competenties van leerlingen en studenten?

Lees meer
23/02/2021

HavoP, het praktijkgerichtvak op de havo

Lees meer
13/11/2020

Webinar 28 januari 2021Wat motiveert de Havist om aangehaakt te blijven?

Lees meer
29/10/2020

Vakhavo Calvijn College Goes

Lees meer
29/10/2020

Driehoeksgesprekken

Lees meer