Wat doen we?

HaCo is een netwerk van scholen die die – professioneel en gedreven – werk maken van goed havo-onderwijs. Daarom zijn onze drie belangrijkste activiteiten:

1. Het bevorderen van kennisdeling tussen scholen en hun docenten

 • We zorgen voor regionale netwerkbijeenkomsten waar scholen van elkaar kunnen leren en zichzelf als critical friend naar elkaar opstellen.
 • We organiseren een jaarlijks congres, de ontmoetingsplek voor schoolleiders en, docenten van onze scholen en decanen en docenten uit het hbo om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.
 • We hebben een goed gevulde database met (les)materiaal van alle scholen.
 • We hebben webquests, praktische opdrachten die docenten kunnen gebruiken om de leerlingen beter voor te bereiden op het hbo.

2. Het opzetten en faciliteren van model voor kwaliteitszorg en visitaties binnen het HaCo-netwerk
Binnen het HaCo-netwerk is een model voor kwaliteitszorg opgesteld dat scholen in staat stelt om concreet invulling te geven aan goed havo-onderwijs en zich te blijven verbeteren. In dit model staan de volgende aandachtsgebieden centraal:

 • visie & communicatie
 • onderwijs / begeleiding & organisatie
 • personeel & organisatie
 • netwerk & netwerken
 • effecten & kwaliteit

Op basis van zelfevaluaties en onderlinge visitaties worden sterke punten en verbeterpunten vastgesteld. Bij de visitatie gaan HaCo-scholen bij elkaar op bezoek en geven aan de hand van criteria elkaar als critical friends impulsen voor verdere ontwikkeling. Middels een jaarlijkse visitatietraining borgen we de kwaliteit van deze collegiale visitaties.

De kwaliteitscyclus wordt afgesloten met een audit. Hierbij worden drie kwaliteitsniveaus onderscheiden: aspirant, (gecertificeerd) deelnemer en excellent

3. Samenwerken met relevante instellingen

 • HaCo werkt nauw samen met: hbo-instellingen, Vereniging Hogescholen en het Landelijk Informatie- en expertiseCentrumAansluiting hbo (Lica).
 • Het Havo Platform is een onafhankelijke organisatie, die verbonden is met de VO-raad. De doelen van het platform sluiten naadloos aan op de HaCo-doelen. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken.
 • Goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een succesfactor om de havist een goede start te laten maken in het hbo. Daarom werkt HaCo nauw samen met het LOB-project van de VO-raad.