Activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Havisten Competent.

Jaarlijks congres voor en door de HaCo-scholen
Dit congres is de ontmoetingsplek voor schoolleiders en docenten om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Lesmateriaal website www.havistencompetent.nl
Een goed gevulde database met praktijkvoorbeelden en webquests. Dit zijn praktische opdrachten die docenten kunnen gebruiken om de leerlingen beter voor te bereiden op het hbo.

Visitatie
HaCo-scholen gaan bij elkaar op bezoek. Aan de hand van vaste criteria geven ze elkaar als critical friends impulsen voor verdere ontwikkeling.

Ambassadeurs
Dat zijn docenten die zelf materiaal hebben ontwikkeld en uitstekend bekend zijn met de HaCo-aanpak.

Netwerk
Bevorderen van contacten tussen scholen en tussen docenten. Het netwerk is de expertisegroep, waarbij docenten aan de hand van ‘good practices’ van elkaar leren. In schooljaar 2014-2015 is loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) een belangrijk aandachtspunt.

Samenwerking
HaCo werkt nauw samen met: hbo-instellingen, Vereniging Hogescholen en het Landelijk Informatie- en expertiseCentrumAansluiting hbo (Lica).

Havo Platform
Het Havo Platform is een onafhankelijke organisatie, die verbonden is met de VO-raad. De doelen van het platform sluiten naadloos aan op de HaCo-doelen. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken.

LOB
Goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een succesfactor om de havist een goede start te laten maken in het hbo. Dat begint met een doordachte keus van een vervolgopleiding. HaCo-scholen participeren in een aantal regionale pilots. HaCo werkt nauw samen met het LOB-project van de VO-raad.

Kracht van HaCo
De kracht van HaCo is de focus op het primaire proces, het onderwijs voor de havo-leerlingen met toegewijde en goed toegeruste docenten. HaCo is een netwerk van en voor scholen en heeft nauwelijks overheadkosten.