Wat doen we?

HaCo is een netwerk van scholen dat – professioneel en gedreven – werk maakt van goed havo-onderwijs. Onze drie belangrijkste activiteiten zijn:

1. Het bevorderen van kennisdeling tussen scholen

  • We organiseren een jaarlijkse conferentie. De conferentie is een ontmoetingsplek voor docenten, schoolleiders en decanen van onze deelnemende scholen en vertegenwoordigers vanuit het hbo. Zij wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Het programma van de conferentie bestaat daarnaast uit sprekers, workshops en good-practices vanuit de scholen.
  • We zorgen op maat voor bijeenkomsten waar scholen van elkaar kunnen leren en elkaars critical friend zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een webinar.
  • We hebben een database met (les)materiaal voor de deelnemende scholen om de havo competenties van leerlingen verder te ontwikkelen.

2. Het opzetten en faciliteren van model voor kwaliteitszorg en visitaties binnen het HaCo-netwerk
Binnen het HaCo-netwerk is een model voor kwaliteitszorg opgesteld. Dit stelt de scholen in staat om concreet en doelgericht aan de kwaliteit van het havo-onderwijs te werken. De volgende aandachtsgebieden staan hierin centraal:

  • visie & communicatie
  • onderwijs / begeleiding & organisatie
  • personeel & organisatie
  • netwerk & netwerken
  • effecten & kwaliteit

Op basis van zelfevaluaties en onderlinge visitaties worden sterke punten en verbeterpunten vastgesteld. Bij de visitatie gaan HaCo-scholen bij elkaar op bezoek en geven aan de hand van criteria elkaar als critical friend feedback voor verdere ontwikkeling.

De kwaliteitscyclus wordt afgesloten met een audit. Na een positief afgesloten audit is een school gecertificeerd deelnemer.

Gecertificeerde deelnemers blijven participeren in de visitatiecyclus waarbij er meer aandacht is voor specifieke ontwikkelbehoeften van elke school.

3. Samenwerken met relevante instellingen

HaCo werkt nauw samen met het Havo Platform, een onafhankelijke organisatie, die verbonden is met de VO-raad. De doelen van het platform sluiten naadloos aan op de HaCo-doelen. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken.

Daarnaast werkt HaCo samen met:
– hbo-instellingen
Vereniging Hogescholen
Landelijk Informatie- en expertise Centrum Aansluiting hbo (Lica)
Expertisepunt LOB