Havisten Competent: Beter presteren en leren met plezier

Havisten Competent wil beter onderwijs voor de havo-leerling en een soepele overgang naar het hbo. We zijn een netwerk van 35 havo-scholen in Nederland. Onze scholen hebben ieder hun eigen aanpak, centraal staan steeds de voor het hbo relevante competenties. Uit onderzoek blijkt dat onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs aantoonbaar voordeel hebben ten opzichte van andere studenten (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010).

Havisten Competent zorgt op verschillende manieren dat de onderwijskwaliteit van haar leden op hoog niveau is. We werken met een model voor kwaliteitszorg, op basis van zelfevaluaties en onderlinge visitaties worden sterke punten en verbeterpunten vastgesteld en er zijn diverse vormen van kennisdeling. Ook ontwikkelen onze scholen (les)materiaal dat zij delen binnen het netwerk. Havisten Competent wordt erkend als excellentieprogramma door de VO-raad en het Europees Platform.

Deelnemen aan Havisten Competent? Kijk dan hier.

Nieuws

29/08/2022

Inhoud HaCo congres 29 september 2022

Lees meer
19/04/2022

Congres Havisten Competent 29 september 2022 Go HaCo – Belevend Praktisch Leren

Lees meer
28/01/2022

Magazine Sprekend Havo

Lees meer