Havisten Competent

Havisten Competent (HaCo) is een samenwerkingsverband tussen meerdere havo-scholen. We hebben dezelfde visie op hoe we havo-leerlingen beter kunnen voorbereiden op de overgang naar het hbo. Dit doen we door leerlingen aan competenties te laten werken die ze nodig hebben in de tweede fase en het hbo. Om de doorstroom naar het hbo te vergemakkelijken, werken HaCo-scholen met vijf methoden.

  1. Lesmateriaal. HaCo ontwikkelt lesmateriaal dat is toegespitst op de kenmerken van havoleerlingen. Belangrijke pijlers zijn learning by doing, nemen van eigen verantwoordelijkheid en voldoende afwisseling bieden in het lesmateriaal. Ga naar het lesmateriaal
  2. Stimulerend klimaat. Voor docenten betekent dit dat ze een goede relatie onderhouden met hun leerlingen, vertrouwd zijn met hun belevingswereld en het zelfvertrouwen van hun leerlingen bevorderen.
  3. Boeiende leeromgeving. HaCo houdt de lesomgeving van de leerling boeiend door te zorgen voor actieve inbreng, betekenisvolle leeractiviteiten en realistische simulaties (bijvoorbeeld snuffelstage).
  4. Competentieprofiel. HaCo heeft in samenwerking met hbo-instellingen een competentieprofiel opgesteld voor de havist. Ga naar het  competentieprofiel
  5. Samen met hbo. HaCo heeft regelmatig overleg met hbo-instellingen om af te stemmen, op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en de doorstroom naar het hbo te bevorderen.

Havisten Competent heeft verschillende activiteiten om de kennisdeling en de kwaliteit van het havo-onderwijs te bevorderen.


Kenmerken HaCo-school:

  • Biedt in leerjaar 3, 4 en 5 ten minste 280 uur aan lesmateriaal aan dat voldoet aan de HaCo-eisen,
  • Werkt volgens het competentieprofiel,
  • Zorgt voor voldoende gekwalificeerde docenten voor competentiegericht onderwijs,
  • Werkt nauw samen met hbo-instellingen en het bedrijfsleven in de regio (snuffelstages),
  • HaCo-leerlingen ontvangen een certificaat.


Lid worden?

Hebt u interesse om deel te nemen aan het netwerk van HaCo-scholen? Kijk dan hier.

 

Meer weten?
Lees onze folder