Over Havisten Competent

In 2008 werd de Stichting Havisten Competent in het leven geroepen. Inmiddels kent de stichting 35 leden. Ons doel is het bevorderen van goede doorstroom van havo naar hbo en het zorgen voor motiverend havo-onderwijs.

Daarom zijn onze drie belangrijkste activiteiten:

  • het bevorderen van kennisdeling tussen scholen en hun docenten,
  • het faciliteren en uitvoeren van een model voor kwaliteitszorg en visitaties binnen het HaCo-netwerk, en
  • het samenwerken met relevante instellingen.

De basis van het HaCo-onderwijs is het competentieprofiel van de havist.