Webquests

Havisten Competent wil havo-leerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving bieden. Het webquest-programma stelt leerlingen in staat om competenties als samenwerken, presenteren, onderzoeken, organiseren en reflecteren te ontwikkelen en zich zo optimaal voor te bereiden op de eisen van het hbo. Met het materiaal wordt tevens invulling gegeven aan loopbaanoriëntatie. De webquests zijn bedoeld voor leerjaren 3, 4 en 5.

Het lesmateriaal is alleen toegankelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Havisten Competent. Een webquest is opengesteld voor niet-leden:
HAVO 3 – Cultuur en Economie

Voor leden
Klik op de onderstaande links voor de webquests.
HAVO 3
HAVO 4
HAVO 5

TTO 3
TTO 4
TTO 5