Webquests

Havisten Competent wil havo-leerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving bieden. Het webquest-programma stelt leerlingen in staat om competenties als samenwerken, presenteren, onderzoeken, organiseren en reflecteren te ontwikkelen en zich zo optimaal voor te bereiden op de eisen van het hbo. Met het materiaal wordt tevens invulling gegeven aan loopbaanoriëntatie. De webquests zijn bedoeld voor leerjaren 3, 4 en 5.

Het lesmateriaal is alleen toegankelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Havisten Competent.

Openbare webquests
Een aantal webquest is opengesteld voor niet-leden:
HAVO 3 – Introductie
HAVO 3 – Snuffelstage
HAVO 3 – Ken jezelf
HAVO 3 – Techniek en Gezondheid
HAVO 3 – Tweede Fase
HAVO 3 – Cultuur en Economie
HAVO 3 – Design en Ontwerpen

Voor leden
Klik op de onderstaande links voor de webquests.
HAVO 3
HAVO 4
HAVO 5

TTO 3
TTO 4
TTO 5

Meer weten?
Onze scholen werken al een aantal jaren met deze webquests. Sommige scholen hebben ook een eigen versie gemaakt. Wilt u meer daarover weten, vul dan het onderstaande formulier in (geef daarbij aan om welke webquests het gaat).