De havist

Havo-leerlingen vormen een eigen categorie leerlingen met hun eigen kenmerken, behoeftes en wensen. Daarom heeft HaCo – in samenwerking met hbo-instellingen – een competentieprofiel opgesteld voor de havist. Dit competentieprofiel telt vijf competenties, waarover de havist moet beschikken als hij naar het hbo gaat. De vijf competenties zijn:
1. Het eigen leerproces sturen.
2. Beroepshouding ontwikkelen.
3. Informatievaardigheden ontwikkelen.
4. Probleemoplossend werken.
5. Samenwerken.

Scholen die meedoen met Havisten Competent sluiten aan bij dit profiel en bij de behoeftes en sterktes van de havo-leerling. In concreto betekent dit het volgende voor het HaCo-onderwijs:

  • Het onderwijs is motiverend. De havist wil graag positieve feedback. HaCo-scholen bieden motiverend onderwijs voor hun havisten, afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden.
  • Leerlingen leren door te doen. De havist leert het beste door te doen. HaCo-scholen gaan uit van wat havisten nodig hebben en leuk vinden. De theorie toepassen vanuit situaties vanuit de praktijk.
  • Er is een goede relatie. De havist houdt van afwisseling en is gevoelig voor sfeer. Op HaCo-scholen werken leraren en leerlingen aan een goede onderlinge relatie.
  • Leerlingen zijn zelfverantwoordelijk. De havist wil weten waarvoor hij leert. Op HaCo-scholen krijgen leerling eigen verantwoordelijkheid bij het leren. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden op korte termijn resultaten.
  • Er is minder uitval. De overgang van havo naar hbo wordt soepeler door het lessenpakket van havisten hierop aan te passen. HaCo-scholen zorgen voor een leerklimaat dat de kans op uitval of vertraging op het hbo verkleint.