De havist

Scholen die meedoen met Havisten Competent sluiten aan bij de behoeftes en sterktes van de havo-leerling.

Motiverend onderwijs
De havist wil graag positieve feedback. HaCo-scholen bieden motiverend onderwijs voor hun havisten, afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden.

Leren door doen
De havist leert het beste door te doen. HaCo-scholen gaan uit van wat havisten nodig hebben en leuk vinden. De theorie toepassen vanuit situaties vanuit de praktijk.

Goede relatie
De havist houdt van afwisseling en is gevoelig voor sfeer. Op HaCo-scholen werken leraren en leerlingen aan een goede relatie.

Zelf verantwoordelijk
De havist wil weten waarvoor hij leert. Op HaCo-scholen krijgen leerling eigen verantwoordelijkheid bij het leren. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden op korte termijn resultaten.

Minder uitval
De overgang van havo naar hbo wordt soepeler door het lessenpakket van havisten hierop aan te passen. HaCo-scholen zorgen voor een leerklimaat dat de kans op uitval of vertraging op het hbo verkleint.

Competentieprofiel
HaCo heeft in samenwerking met hbo-instellingen een competentieprofiel opgesteld voor de havist. Dit competentieprofiel telt vijf competenties, waarover de havist moet beschikken als hij naar het hbo gaat. De vijf competenties zijn:
1. Het eigen leerproces sturen.
2. Beroepshouding ontwikkelen.
3. Informatievaardigheden ontwikkelen.
4. Probleemoplossend werken.
5. Samenwerken.

Download hier het uitgebreide competentieprofiel (het competentieprofiel wordt momenteel geactualiseerd. De vernieuwde versie zal binnenkort via deze site beschikbaar komen)