Deelnemen?

Havisten Competent staat open voor nieuwe deelnemende scholen; wij streven naar een betere landelijke dekking en sterkere regionale netwerken.

Op onze site kunt u meer lezen over ons, onze activiteiten en ons netwerk.

Hebt u interesse om deel te nemen aan het netwerk van HaCo-scholen? Neem dan contact op met het secretariaat van Havisten Competent:
info@havistencompetent.nl