De stichting

In 2003 startten vijf schoolleiders een initiatief om het havo-onderwijs een eigen gezicht en plek te geven in het Nederlandse onderwijsbestel. Aanleiding was de overtuiging dat havo-leerlingen een eigen categorie leerlingen vormen met hun eigen kenmerken, behoeftes en wensen. De wens was dat er een onderwijsprogramma zou komen met als doel het ontwikkelen van een aantal basiscompetenties die de aansluiting op het hbo te verbeteren. Nadat andere scholen zich bij dit initiatief aansloten, is in 2008 de Stichting Havisten Competent in het leven geroepen.

De kracht van HaCo is de focus op het primaire proces, het onderwijs voor de havo-leerlingen met toegewijde en goed toegeruste docenten. HaCo stelt zich twee doelen:

  • Bevorderen van goede doorstroom (kwantitatief en kwalitatief) van havo naar hbo.
  • Verzorgen van motiverend onderwijs dat aansluit bij het profiel van de havist.

Daarom staat HaCo-onderwijs voor het aanleren van relevante vaardigheden en het integreren van kennis binnen een contextrijke, motiverende, pedagogisch-didactische onderwijsomgeving.

Havisten Competent organiseert jaarlijks een conferentie en diverse webinars voor de deelnemende scholen, waarbij inspiratie en kennisdeling centraal staan. Een visitatiecyclus, gekoppeld aan een kwaliteitsdocument, is het vliegwiel voor duurzame onderwijsontwikkeling. Deelnemende scholen hebben de beschikking over een basisprogramma van door Havisten Competent ontwikkeld lesmateriaal (webquests).