Kwaliteitszorg

Havisten Competent wordt door de VO-raad en het Europees Platform erkend als excellentieprogramma. De HaCo-scholen hebben een gedeelde ambitie om havo-onderwijs van een aantoonbaar hoge kwaliteit te realiseren. Binnen het netwerk is een model voor kwaliteitszorg opgezet dat scholen in staat stelt om  hieraan concreet invulling te geven en zich te blijven verbeteren.  In het kwaliteitsmodel staan de volgende aandachtsgebieden centraal:

  • visie & communicatie
  • onderwijs / begeleiding & organisatie
  • personeel & organisatie
  • netwerk & netwerken
  • effecten & kwaliteit

Op basis van zelfevaluaties en  onderlinge visitaties  worden sterke punten en verbeterpunten vastgesteld. De kwaliteitscyclus wordt afgesloten met een audit.  Hierbij worden drie kwaliteitsniveaus onderscheiden:

  • Aspirant
  • (Gecertificeerd) Deelnemer
  • Excellent

In het schooljaar 2015-2016 zullen de eerste scholen starten met de kwaliteitscyclus. Meer informatie is te vinden in het Kwaliteitsmodel .