De stichting

In 2003 startten vijf schoolleiders een initiatief om het havo-onderwijs een eigen gezicht en plek te geven in het Nederlandse onderwijsbestel. Aanleiding was de overtuiging dat havo-leerlingen een eigen categorie leerlingen vormen met hun eigen kenmerken, behoeftes en wensen. Hun wens was dat er een onderwijsprogramma zou komen met als doel het ontwikkelen van een aantal basiscompetenties die de aansluiting op het hbo te verbeteren. Nadat andere scholen zich bij dit initiatief aansloten, is in 2008 de Stichting Havisten Competent in het leven geroepen. Inmiddels kent de stichting 31 leden.

De kracht van HaCo is de focus op het primaire proces, het onderwijs voor de havo-leerlingen met toegewijde en goed toegeruste docenten. HaCo stelt zich twee doelen:

  • Bevorderen van goede doorstroom (kwantitatief en kwalitatief) van havo naar hbo.
  • Verzorgen van motiverend onderwijs dat aansluit bij het profiel van de havist.

Daarom staat HaCo-onderwijs voor het aanleren van relevante vaardigheden en het integreren van kennis binnen een contextrijke, motiverende, pedagogisch-didactische onderwijsomgeving.

Onze scholen hebben ieder hun eigen aanpak. Op verschillende manieren zorgen we dat de onderwijskwaliteit van onze leden op hoog niveau is. We werken met een model voor kwaliteitszorg, op basis van zelfevaluaties en onderlinge visitaties worden sterke punten en verbeterpunten vastgesteld en er zijn diverse vormen van kennisdeling. Ook ontwikkelen onze scholen (les)materiaal dat zij delen binnen het netwerk.

Sinds 2018 streven we ernaar dat er in (regionale) netwerken nauwer samen wordt gewerkt tussen onze scholen onderling en met hogescholen in die regio.

HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO-raad en het Europees Platform.