Terugblik webinar 28 januari 2021 Motivatie van de leerling in coronatijd

Motivatie van de leerling … in Coronatijd: een nieuw verschijnsel of meer oude wijn in nieuwe zakken?

Op 28 januari verzamelden zo’n 50 HaCo-docenten, -decanen en schoolleiders op Zoom om met elkaar uit te wisselen: wat kunnen we doen om de Havo-leerling te motiveren in de Corona-tijd?

Linda Odenthal, trainer/adviseur bij CPS onderwijsontwikkeling & Advies en auteur van  “Motivatie is een werkwoord”, heeft de HaCo-gemeenschap nog eens meegenomen in de basis voor motiveren: de zelfdetereminatie-theorie van Deci&Ryan,. Iedereen, dus ook de Havo-leerling, wil ergens bij horen, zich competent voelen en ruimte en autonomie ervaren om te werken en leren. Wat kunnen we doen? Enerzijds de leerling meer duidelijkheid en structuur bieden, wat moet? en wat mag?, maar anderzijds juist ook keuzes bieden en ruimte geven om te kunnen werken aan opdrachten, zelfstandig of met elkaar. Verder: afwisseling binnen de les en tussen de lessen.

Peter Symanzig, docent Duits in de Havo-bovenbouw op College De Heemlanden in Houten, nam ons mee in online-lessen via Teams, waarbij interactie de rode draad vormde. Via Google forms betrok hij leerlingen voor en na de les.

In Corona-tijd wordt nog meer gevraagd van de eigen sturing door de Havist. Het is motiverend om dan in de les leerlingen te laten uitwisselen hoe ze een opdracht hebben aangepakt (metacognitieve vaardigheden). Omdat dit in de les niet altijd kan, heeft men op het Cals College Nieuwegein meer tijd ingeruimd voor 1-op-1 gesprekken door de mentor. Sharon Duijveman, docente en begeleider Cals Plus (afdeling Zorg), maakt gebruik van de 7-stappenaanpak om zogenaamde “Progressiegrichte gesprekken” te voeren met leerlingen in Havo 5.

En wat te doen als de leerlingen weer op school mogen komen? Op het Martinus College Grootebroek wordt gericht eerdere lesstof herhaald voor Havo-leerlingen; lesstof uit H4 of de eerste maanden uit H5. Een zogenaamd “Flexrooster” helpt daarbij om hulp- en herhalingslessen in te zetten, op basis van keuze door de leerling. Zo’n rooster helpt, maar vooral de denklijn erachter volgt de onderwijsbehoefte van de Havist.

Hoewel we stapsgewijs weer helemaal uit de lockdown komen en lessen en begeleiding weer zoveel mogelijk op school plaatsvinden, helpen de inzichten van toen ons nog steeds. Bijvoorbeeld omdat online-lessen een aanvulling kunnen zijn op wat live weer kan; of de begeleiding gerichter ingezet kan worden op afstand / online.

Wil je nog eens wat teruglezen of de materialen van de sprekers raadplegen? Kijk dan op het digitale prikbord van die middag: https://padlet.com/g_vandenbrink/HaCo28jan

Nieuws

29/08/2022

Inhoud HaCo congres 29 september 2022

Lees meer
19/04/2022

Congres Havisten Competent 29 september 2022 Go HaCo – Belevend Praktisch Leren

Lees meer
28/01/2022

Magazine Sprekend Havo

Lees meer
20/06/2021

Terugblik webinar 28 januari 2021 Motivatie van de leerling in coronatijd

Lees meer
20/06/2021

Terugblik webinar 8 april 2021 Ervaringen in het VO en HBO

Lees meer
01/03/2021

Webinar 8 april 2021 – Hoe om te gaan met het ontwikkelen van competenties van leerlingen en studenten?

Lees meer
23/02/2021

HavoP, het praktijkgerichtvak op de havo

Lees meer
13/11/2020

Webinar 28 januari 2021Wat motiveert de Havist om aangehaakt te blijven?

Lees meer
29/10/2020

Vakhavo Calvijn College Goes

Lees meer
29/10/2020

Driehoeksgesprekken

Lees meer