HaCo conferentie 2018 “Van meetbaar tot merkbaar”

Meer flexibiliteit voor havisten heeft de toekomst. Leerlingen krijgen meer ruimte om zelf keuzes te maken tijdens hun schoolloopbaan. Daardoor voelt de leerling zich meer betrokken bij het onderwijs. Dat levert betere resultaten op en een competentere leerling. Meer flexibiliteit betekent ook meer ruimte voor keuzes van docenten. Ook aan die kant wordt het onderwijs flexibeler. Er komt ruimte voor specialisatie en scholing. Tot zover het ideaalplaatje voor veel scholen.

De vraag is: gaan we deze aanlokkelijke stip op de horizon ooit bereiken? Er is nog een lange weg te gaan maar er zijn ook zeer hoopgevende pilots en ontwikkelingen. Een ding staat vast: het traditionele systeem met dichtgemetselde lessentabellen en de cijfercultuur staan veel ontwikkelingen in de weg. Maar wat moet daarvoor in de plaats komen? Maar ook: wat moet er in ieder geval blijven?

Tijdens de HaCo-conferentie willen we scholen laten zien waar nieuwe initiatieven werken en hoe leerlingen gemotiveerder werken aan hun competenties zonder cijferdruk. Samen zouden we aan de hand van deze goede voorbeelden uitgangspunten kunnen formuleren die we na de pauze kunnen toetsen aan de inzichten van onze leerlingen en ‘mensen met invloed’ in VO en HBO.

Kortom: meer flexibiliteit in ons onderwijs om de goede dingen te doen. Wat kan er al? En wat hebben we nog nodig?

Havisten zijn intelligente doeners. In die geest is de conferentie ook weer opgezet: voorbeelden van onderwijs dat werkt, inspirerende experts,  en natuurlijk veel uitwisseling. Voor de inwendige mens wordt uiteraard ook weer goed gezorgd.

Donderdag 8 november 2018 van 9:30 uur-16:30 uur
De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort (http://www.observant.nl/)
Deelname voor leden van de HaCo is kosteloos.

Programma
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.15 Opening conferentie door Niels van der Graaff (voorzitter HaCo)
10.15 – 12.00 Dit kan al… (good practises en regionetwerken)
12.00 – 12.45 Huishoudelijk deel (begroting, website, audits, uitreiking plaquettes)
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.15 Wakker worden…
14.15 – 15.30 Van meetbaar tot merkbaar – paneldiscussie
15.30 – 16.30 Afsluiting en aansluitende borrel

Paneldiscussie Van meetbaar tot Merkbaar staat onder leiding van Henk van Ommen (directeur Baarnsch Lyceum en voorzitter Havo-platform).
Panelleden zijn:
Paul Rosenmöller (VO-raad)
Anne Bergsma (Inspectie van het Onderwijs)
Sven Baijens (directeur Revius College en voormalig inspecteur voor het voortgezet onderwijs)

Nieuws

12/03/2020

Havo Platform komt met praktijkgericht Havo programma

Lees meer
12/03/2020

Havo en Saxion werken samen aan havo van de toekomst

Lees meer
17/12/2019

Inspiratiesessie met Paul Rosenmöller tijdens havocongres

Lees meer
17/12/2018

Verslag van Pieter van Beurden (leerling Picasso Lyceum) over conferentie

Lees meer
30/11/2018

Baas van je eigen leerproces

Lees meer
16/10/2018

HaCo conferentie 2018 “Van meetbaar tot merkbaar”

Lees meer
28/09/2017

Visitaties

Lees meer
28/09/2017

Aansluiting HaCo-hbo

Lees meer
21/09/2017

HaCo conferentie 16 november 2017

Lees meer
28/11/2016

Informatie bijeenkomst speciaal voor scholen die geïnteresseerd zijn

Lees meer