HACO 3.0

Ik herinner me nog goed de metafoor van het gebruikte theezakje. Daarmee werd Havisten Competent bij ons op school geïntroduceerd. De redenatie “Het kan toch niet zo zijn dat we onze havoleerlingen een slap aftreksel bieden van het onderwijs dat we aan vwo-leerlingen geven?”
In de eerste periode van Havisten Competent werd gewerkt aan een manier om de havoleerlingen anders aan te spreken zowel in mentorlessen als in vak-lessen. De competenties van het HBO waren een voorbeeld voor het door ons te bouwen onderwijs. Er zijn daarvoor mooie Quests gebouwd, die gekoppeld konden worden aan verschillende vakken.

Toen het aantal leden van de stichting groeide kwam er meer en meer behoefte aan uitwisseling van ideeën en ervaringen om daardoor van elkaar te leren. Op de ervaren scholen begonnen teams de Quests aan te passen aan de situatie op de eigen school. Soms leverde dat discussies op met de vraag of de competenties nog wel voldoende aan bod kwamen. Er ontstonden mooie projecten. Havo 3 leerlingen kookten voor hun ouders of zij maakten filmpjes waarin ze hun ouders de keuze van de profielen uitlegden; Er werd gewerkt aan kleurenkaarten om de voortgang van de competenties bij te houden; Havo 4 leerlingen gingen op stage en er is hard gewerkt aan een praktijkvak op de havo en aan “ondernemend leren”. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van verschillende scholen. Deze projecten worden gedeeld via de website.
Scholen werden steeds actiever en creatiever in het zoeken naar andere vormen van onderwijs voor onze havisten en dat vroeg om uitwisseling en om kwaliteitsborging.
Het congres werd een dag waarop we good practices delen, er werd een visitatie cyclus gebouwd en Havisten Competent werd HaCo.

De competenties blijven een houvast, de Quests zijn nog steeds mooi materiaal om (direct of indirect) te gebruiken, de congresdagen zijn nog steeds een succes en de visitatie trainingen worden goed bezocht. We zitten echter flink verspreid over het land en we merken dat mensen op scholen behoefte hebben aan meer onderling contact. Daarom hebben we, naar voorbeeld van andere profielscholen in het land, een regioverdeling gemaakt en een digitaal netwerk laten bouwen waarin scholen binnen een regio nauwer samen kunnen werken. Het idee daarachter is dat scholen in een regio, samen met de regionale HBO(‘s) kunnen werken aan een soepeler overstap van de leerlingen van havo naar HBO. Daarmee zijn we beland in HaCo 3.0.
Het actief samenwerken in een regio gebeurt al volop in Noord-Holland. De andere regio’s zijn, zover wij weten, nog niet echt gestart maar de technische mogelijkheid is er met de Ning.
Vanuit de visitatiecyclus hebben we een systeem van driehoeksgesprekken opgezet waarin een school een andere school bezoekt samen met een bestuurslid. Ook dit organiseren we binnen een regio om het tijdsbeslag dat een driehoeksgesprek inneemt zo beperkt mogelijk te houden.

Door de uitbraak van het Covid virus verandert ook onze wereld, in sommige opzichten wordt die kleiner maar door de snelle digitalisering worden de mogelijkheden ook groter. Het is de vraag of we in regio’s blijven werken of dat we op zoek gaan naar scholen die op eenzelfde niveau werken met HaCo. Het voordeel van werken in een regio is dat de verbinding met de regionale HBO makkelijker is en dat als we elkaar weer mogen bezoeken ook een visitatie makkelijker te organiseren is. Het voordeel van samenwerken met scholen die werken op eenzelfde niveau kan zijn dat je makkelijker ideeën en projecten deelt. Ning biedt mogelijkheden voor beide werkwijzen. We starten met het werk in de regio’s en we horen graag van de lid-scholen hoe dit werkt en waar behoefte aan is. Dat is de reden waarom we aan iedere driehoek een bestuurslid toevoegen, wij horen zo heel direct wat er speelt en wensen van onze leden zijn. De tijd zal leren wat het meeste aanspreekt.

HaCo blijft zich dus ontwikkelen, dat doen we met ideeën vanuit alle aangesloten scholen en steeds gericht op het onderwijs aan onze havisten. Dat maakt het spannend en kan in onze scholen zorgen voor impulsen om te experimenteren en te werken aan veranderingen en verbeteringen. Ik hoop dat iedereen gebruik gaat maken van de netwerkmogelijkheden zowel met de VO-partners als met de regionale HBO’s en daarmee misschien ook andere scholen in de omgeving enthousiast maakt. Met de uitkomst van ons eerste Webinar op 8 oktober geven we vorm aan het tweede Webinar van dit schooljaar dat na de kerst zal plaatsvinden.
We houden jullie op de hoogte.

Nieuws

20/06/2021

Terugblik webinar 28 januari 2021 Motivatie van de leerling in coronatijd

Lees meer
20/06/2021

Terugblik webinar 8 april 2021 Ervaringen in het VO en HBO

Lees meer
17/05/2021

Save the date: 11 november 2021 HaCo Conferentie in Amersfoort

Lees meer
01/03/2021

Webinar 8 april 2021 – Hoe om te gaan met het ontwikkelen van competenties van leerlingen en studenten?

Lees meer
23/02/2021

HavoP, het praktijkgerichtvak op de havo

Lees meer
13/11/2020

Webinar 28 januari 2021Wat motiveert de Havist om aangehaakt te blijven?

Lees meer
29/10/2020

Vakhavo Calvijn College Goes

Lees meer
29/10/2020

Driehoeksgesprekken

Lees meer
29/10/2020

Ning-site

Lees meer
29/10/2020

HACO 3.0

Lees meer