Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken
Als gevolg van de ontwikkelingen rond het Corona-virus is het niet mogelijk om dit schooljaar de reguliere cyclus van visitaties, bestuursbezoeken en audits te organiseren. Een groot gemis, want juist deze uitwisseling van kennis en ervaring is de motor van ons netwerk. Om toch zo goed mogelijk in deze behoefte te kunnen voorzien worden dit schooljaar online driehoeksgesprekken georganiseerd. In deze gesprekken worden twee scholen en een bestuurslid aan elkaar gekoppeld. Bij de koppeling van de scholen zijn we uitgegaan van de regio’s. Er vinden twee gesprekken plaats waarin steeds de HaCo/havo ontwikkeling van één van de scholen centraal staat. Momenteel leggen we de laatste hand aan het draaiboek voor de driehoeksgesprekken. De indeling en verdere informatie zal in de eerste helft van november aan de scholen verstuurd worden.

Nieuws

13/11/2020

Webinar 28 januari 2021

Lees meer
29/10/2020

Vakhavo Calvijn College Goes

Lees meer
29/10/2020

Driehoeksgesprekken

Lees meer
29/10/2020

Ning-site

Lees meer
29/10/2020

HACO 3.0

Lees meer
22/07/2020

Openbare webquests

Lees meer
12/03/2020

Havo Platform komt met praktijkgericht Havo programma

Lees meer
12/03/2020

Havo en Saxion werken samen aan havo van de toekomst

Lees meer
17/12/2019

Inspiratiesessie met Paul Rosenmöller tijdens havocongres

Lees meer
30/11/2018

Baas van je eigen leerproces

Lees meer