Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken
Als gevolg van de ontwikkelingen rond het Corona-virus is het niet mogelijk om dit schooljaar de reguliere cyclus van visitaties, bestuursbezoeken en audits te organiseren. Een groot gemis, want juist deze uitwisseling van kennis en ervaring is de motor van ons netwerk. Om toch zo goed mogelijk in deze behoefte te kunnen voorzien worden dit schooljaar online driehoeksgesprekken georganiseerd. In deze gesprekken worden twee scholen en een bestuurslid aan elkaar gekoppeld. Bij de koppeling van de scholen zijn we uitgegaan van de regio’s. Er vinden twee gesprekken plaats waarin steeds de HaCo/havo ontwikkeling van één van de scholen centraal staat. Momenteel leggen we de laatste hand aan het draaiboek voor de driehoeksgesprekken. De indeling en verdere informatie zal in de eerste helft van november aan de scholen verstuurd worden.

Nieuws

20/06/2021

Terugblik webinar 28 januari 2021 Motivatie van de leerling in coronatijd

Lees meer
20/06/2021

Terugblik webinar 8 april 2021 Ervaringen in het VO en HBO

Lees meer
17/05/2021

Save the date: 11 november 2021 HaCo Conferentie in Amersfoort

Lees meer
01/03/2021

Webinar 8 april 2021 – Hoe om te gaan met het ontwikkelen van competenties van leerlingen en studenten?

Lees meer
23/02/2021

HavoP, het praktijkgerichtvak op de havo

Lees meer
13/11/2020

Webinar 28 januari 2021Wat motiveert de Havist om aangehaakt te blijven?

Lees meer
29/10/2020

Vakhavo Calvijn College Goes

Lees meer
29/10/2020

Driehoeksgesprekken

Lees meer
29/10/2020

Ning-site

Lees meer
29/10/2020

HACO 3.0

Lees meer