Aansluiting HaCo-hbo

Wij hebben de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs weer mogen ontvangen. Heel concreet betekent dit dat we als HaCo niet alleen de algemene cijfers over de doorstroom havo-hbo hebben, maar voor het eerst ook die van de doorstroom mbo-hbo. Zonder hier nu al te diep op de cijfers in te willen gaan kunnen we wel zeggen dat er heel veel winst te boeken is, op beide doorstroomgebieden. Het ministerie heeft dit inmiddels ook ontdekt en dat vertaald in ambitieuze plannen en dus ook substantieel geld.

Voor de aangemelde HaCo-scholen kunnen we uit de DUO–cijfers ook halen hoe hun oud-leerlingen het doen op de twee, drie hogescholen waar de meeste van hun oud-leerlingen naar toe gaan. Alle hbo-instellingen hebben zogenaamde aansluitcoördinatoren. Landelijk zijn deze mensen verenigd in het Lica, het Landelijk Informatie en expertiseCentrum Aansluiting. Iedere hbo-instelling beschikt bovendien over de studievoortgangsgegevens van die jongeren die direct doorstromen van het havo naar het hbo. Het is heel zinvol als HaCo-school om contact te hebben met de aansluitcoördinator van de twee, drie hogescholen waar de meeste oud-leerlingen heen gaan en met hem/haar de DUO-cijfers te vergelijken met de cijfers vanuit de hbo’s individueel. Op ons HaCo-congres van 16 november zullen we het hier uitgebreid over hebben, ook en juist met vertegenwoordigers van het hbo.

Uit eigen ervaring weten wij dat deze gesprekken vaak heel inzichtelijk maken waar die grote winstmogelijkheden liggen. Daar vraagt ook het ministerie nadrukkelijk naar. De komende vier jaar krijgen de instellingen voor Hoger Onderwijs ruim 30 miljoen euro voor het opzetten en uitvoeren van zogenaamde Regionale Ambitieplannen.

Govert Kamerik
Frits Roelofs

Nieuws

12/03/2020

Havo Platform komt met praktijkgericht Havo programma

Lees meer
12/03/2020

Havo en Saxion werken samen aan havo van de toekomst

Lees meer
17/12/2019

Inspiratiesessie met Paul Rosenmöller tijdens havocongres

Lees meer
17/12/2018

Verslag van Pieter van Beurden (leerling Picasso Lyceum) over conferentie

Lees meer
30/11/2018

Baas van je eigen leerproces

Lees meer
16/10/2018

HaCo conferentie 2018 “Van meetbaar tot merkbaar”

Lees meer
28/09/2017

Visitaties

Lees meer
28/09/2017

Aansluiting HaCo-hbo

Lees meer
21/09/2017

HaCo conferentie 16 november 2017

Lees meer
28/11/2016

Informatie bijeenkomst speciaal voor scholen die geïnteresseerd zijn

Lees meer