Intake gesprek “Eckart College”


Klas

4, 5

School

Eckart College

Contactpersoon

Dewi Verhagen

Competenties

Beroepshouding ontwikkelen
Het eigen leerproces sturen
Samenwerken

Groen/rijp

Rijp

Beschrijving

Leerlingen oefenen met een intake gesprek voor een studie en de voorbereiding hiervan