Design project havo 2 “Willem de Zwijger College”


Vak

Design & Technology

Klas

2

School

Willem de Zwijgercollege

Contactpersoon

Emily Verdouw

Competenties

Beroepshouding ontwikkelen
Het eigen leerproces sturen
Informatievaardigheden
Probleemoplossend werken
Samenwerken

Soort opdracht

Ontwerp opdracht

Lestijd

minuten

Groen/rijp

Rijp

Beschrijving

Leerlingen ontwerpen een product voor de inrichting van een hotel. Daarbij moeten ze o.a. nadenken over de promotie van dit product.