Business project havo 2 “Willem de Zwijger College”


Vak

economie

Klas

2

School

Willem de Zwijgercollege

Contactpersoon

Minouche Boode

Competenties

Beroepshouding ontwikkelen
Het eigen leerproces sturen
Informatievaardigheden
Probleemoplossend werken
Samenwerken

Soort opdracht

Mini-onderneming

Groen/rijp

Rijp

Beschrijving

In deze drie projecten maken de leerlingen kennis met wat er komt kijken bij het runnen van een eigen onderneming.