Filters


Zoek in het materiaal

Soort materiaal

Competenties

Database materiaal

De scholen binnen het HaCo-netwerk ontwikkelen veel eigen materiaal. Onderstaande database is bedoeld om het uitwisselen van materialen tussen de HaCo-scholen te bevorderen. Te denken valt aan eigen variaties op de HaCo-webquests, vakopdrachten waarin competenties centraal staan, eigen formulieren om competenties te waarderen, et cetera.
Deze website en de database zijn begin februari 2015 online gegaan. De komende tijd wordt de database gevuld door de scholen.

De beschrijvingen van het materiaal zijn vrij te bekijken. Het materiaal zelf is alleen toegankelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Havisten Competent.