Materiaal

De scholen van Havisten Competent maken en delen op verschillende manieren uitdagend lesmateriaal voor havo-leerlingen.

Webquests
Havisten Competent wil havo-leerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving bieden. Het webquest-programma stelt leerlingen in staat om competenties als samenwerken, presenteren, onderzoeken, organiseren en reflecteren te ontwikkelen en zich zo optimaal voor te bereiden op de eisen van het hbo. Met het materiaal wordt tevens invulling gegeven aan loopbaanori├źntatie. De webquests zijn bedoeld voor leerjaren 3, 4 en 5. Het lesmateriaal is alleen toegankelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Havisten Competent.

Klik op de onderstaande links voor de webquests.
HAVO 3
HAVO 4
HAVO 5

TTO 3
TTO 4
TTO 5

Database materiaal

Binnen het HaCo-netwerk wordt door de scholen veel eigen materiaal ontwikkeld. Deze database is bedoeld om het uitwisselen van eigen HaCo-materialen tussen de scholen te bevorderen. Te denken valt aan eigen variaties op de HaCo-webquests, vakopdrachten waarin competenties centraal staan, eigen formulieren om competenties te waarderen, et cetera.  De database is alleen toegankelijk voor scholen die zijn aangesloten bij Havisten Competent.

Ga naar de database met materiaal