Kennis

Het delen van kennis is essentieel in het HaCo-netwerk. Er zijn regionale netwerkbijeenkomsten waar scholen van elkaar kunnen leren. Ook hebben we een jaarlijks congres. Leden wisselen (les)materiaal uit via een online database.

In verschillende publicaties leest u meer over HaCo, onze visie, de kwaliteitszorg en het competentieprofiel.

Daarnaast hebben we webquests, praktische opdrachten die docenten kunnen gebruiken om de leerlingen beter voor te bereiden op het hbo.