Visitaties


De HaCo visitatiecyclus gaat het derde jaar in. Voor de meerderheid van de scholen betekent dit dat er voor de tweede keer een collegiale visitatie plaats gaat vinden. Binnenkort ontvangen de scholen de visitatie-indeling voor het schooljaar 2017-2018. De twee jaar geleden gevormde groepen zijn zoveel mogelijk intact gelaten. Zoals, uit de bij het secretariaat aangeleverde visitatiedocumenten, bleek heeft de eerste ronde veel ideeën en inspiratie opgeleverd. Dat was ook onze ervaring tijdens de bestuursbezoeken van vorig schooljaar, waar we met veel genoegen op terug kijken. We hopen dat ook de nieuwe ronde visitaties voor hernieuwde scherpte en inspiratie gaat zorgen.

Op 19 september vond bij CPS in Amersfoort voor het derde jaar op rij de HaCo visitatietraining plaats. In het programma, verzorgd door Conny vd Groef (CPS) en Bas Smies (bestuur) werd ingegaan op de opzet van de cyclus en de (gespreks)vaardigheden die van belang zijn om een goede invulling aan de visitaties te kunnen geven. In een prettige sfeer is er hard gewerkt en was er ook de nodige ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Vrijwel alle scholen hebben inmiddels deelgenomen aan een van de visitatietrainingen.
Bas Smies


Een groepje druk aan de slag met een tussentijdse opdracht

Nieuws

12/03/2020

Havo Platform komt met praktijkgericht Havo programma

Lees meer
12/03/2020

Havo en Saxion werken samen aan havo van de toekomst

Lees meer
17/12/2019

Inspiratiesessie met Paul Rosenmöller tijdens havocongres

Lees meer
17/12/2018

Verslag van Pieter van Beurden (leerling Picasso Lyceum) over conferentie

Lees meer
30/11/2018

Baas van je eigen leerproces

Lees meer
16/10/2018

HaCo conferentie 2018 “Van meetbaar tot merkbaar”

Lees meer
28/09/2017

Visitaties

Lees meer
28/09/2017

Aansluiting HaCo-hbo

Lees meer
21/09/2017

HaCo conferentie 16 november 2017

Lees meer
28/11/2016

Informatie bijeenkomst speciaal voor scholen die geïnteresseerd zijn

Lees meer