Instructie Profielwerkstuk “Eckart College”


Klas

5

School

Eckart College

Contactpersoon

Dewi Verhagen

Competenties

Het eigen leerproces sturen
Informatievaardigheden
Probleemoplossend werken

Groen/rijp

Rijp

Beschrijving