Links

Op deze pagina vindt u links en publicaties van andere organisaties als inspiratie voor goed havo-onderwijs. Heeft u een suggestie voor een link of publicatie? Dan kunt u deze mailen naar info@havistencompetent.nl. Alleen suggesties die aansluiten bij de doelstellingen van Havisten Competent worden in overweging genomen.

Links

Havo Platform – Van en voor iedereen die met havisten werkt

Publicaties

Snoeien om te Groeien
In dit artikel, eerder gepubliceerd in vaktijdschrift Factor D, gaat Jean Baggen (Sint Maartenscollege) in op de achtergronden van zijn economie les “Snoeien om te Groeien”. De les is te vinden in de database met lesmateriaal.

Tips & Tricks van de student.
Publicatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen over hoe hbo-studenten aankijken tegen studeren, het onderwijs en student zijn.

Talentontwikkeling op de havo: verhalen uit de praktijk
Een aantal docenten, afdelingsleiders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs heeft nagedacht over profilering van de havo en de samenhang met talentontwikkeling. School aan Zet expert Peter Bunnik heeft deze discussie gefaciliteerd en de uitkomsten in deze publicatie verwerkt. Het doel van deze publicatie is om docenten, afdelingsleiders en schoolleiders die werkzaam zijn binnen de havo hierover te informeren en vooral te inspireren. Daarom volgen ook acht interviews waarin wordt beschreven hoe scholen werk hebben gemaakt van het ontdekken en stimuleren van de talenten van havoleerlingen.

Tien didactische aandachtspunten voor de bètavakken op de havo
In deze PlatformPocket wstaan de bevindingen van de ‘havo-pilot’ (speciale havodidactiek voor bèta- en techniekonderwijs) waarmee is geëxperimenteerd in schooljaar 2008-2009. Speciale aandacht wordt geschonken aan de resultaten voortkomend uit het actieonderzoek gericht op professionalisering van docenten.

Het onderbenutte bètatalent van havo-leerlingen
In deze PlatformPocket wordt verslag gedaan van secundaire analyses die zijn uitgevoerd op een bestand met gegevens over meer dan 1800 havo-leerlingen. Deze leerlingen zijn van hun eerste leerjaar op het voortgezet onderwijs (1999-2000) onderzoeksmatig gevolgd. In het bijzonder wordt gekeken naar de verhouding tussen het bètatalent van de havo-leerlingen en hun profielkeuze na leerjaar 3.

Beter inspelen op havo-leerlingen
In het kader van het kortlopend onderwijsonderzoek heeft het IVA op verzoek van de VO-raad en vijftig vo-scholen onderzoek gedaan naar de problematiek rond havo 3/4 leerlingen. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat de bovenbouw havo vertraging oploopt, maar dat nog onduidelijk is hoe het best met leerlingen bovenbouw havo kan worden omgegaan om de vertraging te voorkomen. Doel van hetonderzoek was het definiëren van concrete aanpakken voor de inrichting van het onderwijs die geschikt is voor havo-leerlingen uit klas 3 en 4 om een goede overgang binnen de havo te kunnen maken.

DecaZine juni 2016 – Havisten werken met mensen
Artikel over 10 jaar Havisten Competent

Bij de les 1 (september 2016) – Van havo naar hbo: een wereld te winnen
Artikel over de overgang van havo naar hbo en wat Havisten Competent daarin kan betekenen.