Privacyverklaring

Stichting Havisten Competent moet net als scholen en andere organisaties voldoen aan de vereisten van de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 van kracht werd. De aan de AVG aangepaste privacyverklaring vindt u hieronder.

HaCo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. HaCo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. In de privacyverklaring is vastgelegd voor welke (doel)groepen HaCo persoonsgegevens registreert en op welke grondslag.

Lees de verklaring

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met ons via info@havistencompetent.nl.